dunszt.sk

kultmag

A sajtómunka akadályozása ellen és Európáért

Jogi eszközökkel lép föl a MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) az újságírók munkáját akadályozó kormányzati, önkormányzati illetve állami intézményi beavatkozások (kitiltások, kizárások, nyilatkozatmegtagadások, adatvisszatartások, zaklatások, fenyegetések stb.) ellen.

„Az állami tisztviselőket a hatályos törvények jóhiszemű együttműködésre és a sajtó tájékoztató munkájának segítésére kötelezik, ugyanakkor egyre gyakrabban tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét, vagyis a kifejezetten rosszhiszemű, a tájékoztatás megakadályozását célzó magatartásokat. Mivel ilyen esetekben az újságírók közlési szabadságán túl súlyosan sérül az állampolgárok információs alapjoga (is), az állampolgári jogok biztosához tervezünk fordulni, ehhez azonban minél több konkrét esetet kellene bemutatnunk.” – olvasható a MÚOSZ felhívása.

Mindezek fényében arra kérnek minden újságírót, akit az állam bármely szerve vagy képviselője részéről a munkájában akadályoztatás ért, hogy ügyét – akár anonim módon is – röviden leírva küldje el a kutatas@muosz.hu címre.

Továbbá a napokban Európánkért Díjat alapított a MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztálya ezzel is támogatva a határok nélküli, független újságírást és információközvetítést.

„Azért alapítottuk ezt a díjat – írja a MÚOSZ –, hogy adományozásával kifejezésre juttassuk elismerésünket azoknak, akik megítélésünk szerint kiemelkedően sokat tesznek azért, hogy az európai (ezen belül elsősorban az uniós) eszméket, törekvéseket, folyamatokat, értékeket és együttműködést megismertessék és megértessék a hazai közvéleménnyel, és ezzel a tevékenységgel számottevően hozzájárulnak a népek egymáshoz közeledéséhez, együttműködésének fokozásához egész kontinensünkön.”

A díjban  újságírók, szerkesztőségek, kiadók, valamint civil szervezetek és intézmények is részesülhetnek.

A díjazottra a MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályának tagjai tehetnek javaslatot, részletesen megindokolva a jelölést.

A jelölések elektronikus levélben történő leadásának határideje  március 20.

A jelölést és indoklást a Kuratórium titkárának kell elküldeni e-mailben a kulcsar.laszlo@infovilag.hu címre.

A jelöléseket egy hét tagú kuratórium bírálja el.

A díjjal kapcsolatos további információkat itt talál.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket