dunszt.sk

kultmag

Tiszatáj 2019/5 – Farkas Arnold Levente verse

Tiszatáj májusi számát Farkas Arnold Levente versével ajánljuk.

A pofon előtt

Tizenegyedik cetli. Pócs-
megyer, tizenhét decem-
ber tizenkettő, kedd. A
költő, aki szavak nélkül
akar verset írni, az i-
dőre gondol, az idő fáj-
dalmára a mondatok
miatt. Elmúlnak mind
a hangok. A csönd azon-
ban örökkévaló.

Huszonkilencedik cet-
li. Pócsmegyer, tizenhét
december huszonöt, hét-
fő. Boldogtalan vagyok,
gondolta a prostituált.
Ha volt egy kevés ideje,
szívesen rajzolgatott.
Megpróbálta elfedni a
valóságot valóságos jelek-
kel. Nem sikerült.

Harmincnyolcadik cet-
li. Pócsmegyer, tizennyolc
január kettő, kedd.
Tegnap azt mondtam Le-
ventének, hogy fasiszták
vagyunk mindannyian.
Álltunk a Duna-parton,
Lócika megsértődött vala-
miért, futólag megállapí-
tottam, hogy ezek a kecs-
kék is megnőttek. Aztán
Gellért eltört egy nyíl-
vesszőt, én pedig megpofoz-
tam. A pofon előtt
Szent Ferencre gondol-
tam. Légy alázatos,
mondta a szent a
mozdulatnak.

A szám tartalma:

Bödecs László: A szabadság vége, régmúlt, péntek; Teregetés, szom­bat; III.
Sayfo Omar: Jó öreg muszlimjaink
Csehy Zoltán: Színek könyve (poszthumán jarmaniáda, 1–7)
Aczél Géza: (szino)líra (torzószótár)
„Nem spórolhatjuk meg a szabadulási kísérleteket” (Krusovszky Dénessel Akik már nem leszünk sosem című regényéről Bencsik Or­solya beszélget)
Peer Krisztián: Életkor és társai
Debreczeny György: mintha nem történt volna semmi (négysorosok Szent­kuthy Miklós nyomán); Nem és nem; nem hazudnak
Farkas Arnold Levente: A pofon előtt
Csordás Kata: Örök apály; Cím nélkül; Mellékszereplők
Jászberényi Sándor: Egy kis szívesség
Adonis (Ali Ahmad Szaid): Az idő (Tüske László fordítása)
Muhammad Fateeh Zidany: Jázminfüzér (Boda Magdolna fordítása)
Rima Raii: Drága barátom, Sámson (Boda Magdolna fordítása)
Mahmoud Alhsan: Ahol egy város felragyog (Boda Magdolna fordítása)
Muhammad Salem Salimah: Ami soha nem borult virágba (Boda Magdolna fordítása)
Nacsinák Gergely András: Afraszijab palotái (avagy ibn Khaldún dialektikája)
Mércz András: Szír kereszténység és a Biblia
Mestyán Ádám: Szíria trónja

mérlegen

Losoncz-Kelemen Emese: Emlékek között botorkálva (Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem)
Seres Lili Hanna: Belül lüktet a dzsinn (Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem)
Takáts Márk Dávid: Nyilvános agónia (Gondolatok Peer Krisztián 42 című verseskötetéről)
V. Gilbert Edit: Szövegterápia, interperszonalitás és irodalmi erő (Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig)
Demus Zsófia: Nézőpontok tere (Zoltán Gábor: Szomszéd)
Visy Beatrix: Az esélytelenek nyugalmával? (Bödecs László: Az árvíz helye)

Diákmelléklet

Fogarasi György: A ballada a brit hagyományban: a romantikától napjainkig 

Az utolsó oldalon

Szív Ernő: Szülővárosom

Illusztrációk

Bahget Iskander szíriai származású fotóművész képei Szíriáról.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket