dunszt.sk

kultmag

65 éve halt meg Thomas Mann

Thomas Mann Nobel-díjas német író, a polgári humanizmus képviselője, a XX. századi európai irodalom egyik legnagyobb alakja 1955. augusztus 12-én, 65 éve hunyt el.Thomas Mann élete során hat alkalommal járt Budapesten és tartott felolvasóestet. Tudatában volt, hogy Magyarország egyike azoknak az országoknak, hol a művészek és azon túl az olvasóközőnség zöme igen korán felismerte írásművészetének szépségét és értékét. Szoros kapcsolatot ápolt több magyar íróval, gondolkodóval.

A német író az első világháború előtt ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel. Kétségtelen, hogy Mann magyarországi kapcsolataiban Kosztolányi kulcsszemély volt. Thomas Mann többször nyilatkozott elismerően a Véres költő szerzőjéről, később a mű német nyelvű kiadása az ő előszavával is jelent meg, amivel sokban hozzájárult ahhoz, hogy Kosztolányi írásművészete az. európai irodalom része legyen. Nagyra becsülte Lukács Györgyöt, a húszas évek elején betegágyánál látogatta meg Móricz Zsigmondot, közeli kapcsolat fűzte Hatvany Lajoshoz, Balázs Bélához. Irodalomtörténeti érdekesség, hogy A varázshegy előbb jelent meg magyarul, mint németül. A József és testvérei írásakor gyakran váltott levelet Kerényi Károly klasszika-filológussal.

Az irodalomtudósok Thomas Mann és Márai Sándor kézfogásáról készült híres képen túl is kimutatták a két polgár műveiben fellelhető közös hangot, illetve hasonló világlátást és értékrendszert. „Ahogy Thomas Mann-nál is megfigyelhetjük a különböző polgár-nemzedékek bomlását, hanyatlását, válságát, hasonlóképpen ábrázolja Márai a Garren-regényekben a polgárok megváltozását, eltorzulását, lecsúszását” – írja Lőrinczy Huba: Búcsú egy kultúrától című írásában. Fried István azonban már árnyaltabban és összefogóbban fogalmaz a Két polgár vallomásai című tanulmányában: „Márainak Thomas Mann alakja és életműve sokáig tiszteletre méltó példa volt, majd – személyes ügyként – ellenpélda lett. A maga személyiségének tartozott azzal, ahogy saját polgárszemélyiségének, világának emlékezetét szembesítette a manni világképpel. Márai semmiképpen nem vesztesként került ki ebből az önkritikai felhangokat sem mellőző konfrontációból. Túllépve Mann világán, kiemelte belőle, ami számára továbbgondolandóként hasznosítható volt.”

Thomas Mann utolsó magyarországi látogatására 1937 januárjában került sor. A Szép Szó szervezésében, a Magyar Színházban tartott felolvasást: az akkor még novellának készülő, utóbb regénnyé formálódó Lotte Weimarban című művéből olvasott fel egy fejezetet. A Szép Szó szerkesztőjeként az alkalomra verset író József Attila a rendőrség tiltása miatt nem olvashatta fel költeményét. A költeményt azonban Thomas Mann így is megismerhette, mert a felolvasást megelőzően a báró Hatvany Lajosnál időző írót felkereste József Attila, és Hatvany rögtönözve lefordította Mann számára a köszöntő ódát. Thomas Mann 1937-es budapesti vizitje kapcsán manapság leginkább a Thomas Mann üdvözlése c. vers zárósora él leginkább emlékezetünkben: „fehérek közt egy európait.”

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket