dunszt.sk

kultmag

Bevezetés a posztmodernbe

Erkölcsi relativizmus, a tudományos, vallási és más tekintélyek elutasítása, a metanarratíva megkérdőjelezése – néhány azok közül a jegyek közül, amelyek a posztmodern gondolkodásmódot jellemzik. A fogalmak homályossága és körülhatárolhatatlansága is jelzi, hogy egy olyan irányzatról van szó, amelynek lényege nehezen megfogható. Legtipikusabb jellemzőinek és képviselőinek bemutatásával igyekszik Lewis Waller történész egy kicsit tisztázni a fogalmat a Then&Now YouTube-csatorna sorozatában. A videók a posztmodern kánon képviselőin – Foucault, Sedgwick, Derrida – kívül olyan személyiségeket is bemutatnak, amelyekről a laikus közönségnek nem ez az irányzat jut először eszébe (például Bourdieau vagy Dosztojevszkij).

A posztmodern fogalma, amelynek egyik legtöbbet emlegetett meghatározását Jean Francois Lyotard A posztmodern állapot című 1979-es művében olvashatjuk, egy hatvanas évekbeli építészeti mozgalomból származik. Magának az irányzatnak a lényegét nehéz meghatározni, a posztmodern nem alkot egy egységes vonulatot, jelen lehet bármelyik korszakban, akármelyik alkotó filozófiájában: ha az általunk ismert valóság elfogadott alapszabályainak megkérdőjelezését vesszük alapul, a posztmodern gondolkodásmód jelen van már Szókratésznál, Szent Ágostonnál, Kierkegaardnál vagy Wittgensteinnél.

Az eredeti cikk itt olvasható.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket