dunszt.sk

kultmag

Ako byť mostom dobrého prekladu

Svet umeleckého prekladu je spravidla málo viditeľný, hoci svetová literatúra sa presadzuje práve vďaka kvalitným prekladom skvelých kníh do iných jazykov. Skrývajú sa za tým stovky hodín sústredenej a náročnej práce s textom. Aj preto partia mladých ľudí nedávno založila literárny časopis Verzia. Chcú, aby sa o prekladateľoch, prekladateľských problémoch a možnostiach prekladu vedelo viac a všetkým, čo v tejto oblasti pracujú, mohli pomôcť v prístupe k odborným informáciám ale aj pracovnoprávnemu vzdelaniu. O novom časopise sme sa porozprávali s jeho šéfredaktorkou GABRIELOU MAGOVOU.

Gabriela Magová, prekladateľka, šéfredaktorka časopisu Verzia.

Nedávno vyšlo prvé číslo literárneho časopisu Verzia, venovaného prekladu a reflexii prekladu. Je to teda časopis pre svetovú literatúru. Bude sa líšiť od roky vychádzajúceho časopisu Revue svetovej literatúry?

Verzia zatiaľ vychádza výlučne v internetovej podobe. Okrem ukážok prekladov z umeleckej literatúry sa sústreďuje aj na rozhovory s osobnosťami literárneho prekladu a na reflexiu a kritiku prekladu. V rubrike Inkubátor sa venuje kritike prekladu či študentským prekladom a článkom, samozrejme, pod dohľadom odborníkov a pedagógov. Túto rubriku pokladáme za dôležitú súčasť časopisu, v záujme skvalitňovania literárneho, teda umeleckého prekladu ako takého vnímame rozvíjanie kritiky ako nevyhnutné. Možno práve dôraz na tieto rubriky Verziu odlišuje od Revue svetovej literatúry, ale v zásade sa neporovnávame, reagovali sme skôr na to, čo nám chýbalo a čo sme potrebovali.

Nie ste pre Revue svetovej literatúry konkurenciou?

Tento časopis momentálne nevychádza. To však nemusí znamenať, že nikdy nevyjde. Ak vyjde, môžeme sa porovnávať.

Bude časopis Verzia existovať aj v tlačenej verzii?

Neustále sa obzeráme po možnostiach, ako by sme ho časom aspoň čiastočne dostali aj na papier.

Je to v prvom rade otázka financovania?

Je to otázka peňazí aj organizácie práce, lebo vydávať tlačený časopis je o niečo náročnejšie, ale najmä si uvedomujeme, že aj keď je takýto online časopis najprístupnejší, veď stačí len kliknúť a čítať, predsa väčšina z nás radšej chytá do rúk „ozajstný“ papierový. Inak by sa uplatnila aj grafická stránka a ilustrácie, ktorým sme venovali pomerne veľkú pozornosť.

Ak bude online, bude časom spoplatnený?

Prvé číslo je zadarmo, tak sme nastavili projekt, s ktorým sme sa uchádzali u LITA. To sa, samozrejme, nedá dlhodobo udržať a ani by to nebolo správne. Naším cieľom je riadne odmeniť všetkých, ktorí sa na príprave jednotlivých čísel zúčastňujú, a okrem toho spoplatnenie ukáže aj to, či je časopis vôbec životaschopný, či je oň záujem.

Vydavateľom Verzie je nové občianske združenie DoSlov. V čom je tento vydavateľ iný ako Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry? Koho zastrešuje?

DoSlov zastrešuje literárne prekladateľky a prekladateľov, redaktorky a redaktorov. Slovo literárny je tu možno trochu problematické, ale ide nám o to, aby sme zahrnuli tých, ktorí sa venujú umeleckému prekladu, ale aj tých, ktorí prekladajú a redigujú spoločenskovedné texty, esejistiku a podobnú literatúru. Snažíme sa pomáhať všetkým, čo v tejto oblasti pracujú, aby sa mohli vzdelávať a rozvíjať, aby sa vedeli obhajovať v pracovnoprávnych vzťahoch, aby sa o nich vedelo. Zaujímajú nás aj študenti a študentky prekladateľstva a editorstva, čerství absolventi aj profesionáli. Spravujeme zoznam literárnych prekladateľov a redaktorov. A rozhodli sme sa vydávať časopis.

Vydavateľstvá majú často problém nájsť kvalitných prekladateľov a skúsených redaktorov. No na druhej strane aj prekladatelia a redaktori sú často nespokojní s prístupom vydavateľov. Aké ambície má v tomto smere DoSlov a VERZIA?

Zlepšiť komunikáciu medzi dvoma stranami a byť mostom pre prekladateľov, redaktorov a vydavateľov je úloha, ktorú si združenie DoSlov vytýčilo ako prvoradú. S týmito aktivitami sme aj začali.

Čo to konkrétne znamená?

V prvom rade sme vypracovali dotazník a urobili sme prieskum podmienok trhu v oblasti literárneho prekladu za rok 2019. Okrem iného sa pýta aj na podmienky spolupráce prekladateľov a vydavateľstiev. Medzičasom sa tento prieskum stal užitočným základom diskusií medzi vydavateľmi, a prekladateľmi aj tretími stranami, akou je napríklad ministerstvo kultúry. Výsledky prieskumu máme zverejnené na stránke. Ďalším krokom je vypracovanie podobného prieskumu medzi redaktormi a redaktorkami. Prekladateľom a redaktorom pomáha DoSlov zorientovať sa v možnostiach získavania štipendií a férového ohodnotenia práce. Vydavateľstvám môže byť nápomocný aj spomínaný zoznam prekladateľov a zoznam grantových schém, a napokon aj časopis Verzia, kde môžu vidieť prácu prekladateľov a rozhodovať sa o budúcej spolupráci.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket