dunszt.sk

kultmag

Fejezetek egy mobiltelefonból

1.
A készülékből egy kahácsoló,
krákogó, el-elhaló hangot hal
lok – ki garantálja, hogy ked 
ves barátom, L., akit egyébk
ént már egy éve nem láttam, 
még                    élet
ben                    van, 
nem                   vala
hon                    nan
a túl                    vilá 
gról                   kahá
csol                    bele
a tel                   efon
ba ?                   Igen, 
az e                   mlék
eink                   a 20.
századról, zsarnokokról, rög-
és téveszméinkről, fiatalkori 
olvas-, tanul-, iro- és  egyéb
-mányainkról, határozóink id
ő- és térközeiről, miniszokny
ákról, bugyikról, röpködő lóf
arkakról közösek, s ezek téve
dhetetlen azonosítók, de hol
van már a tavalyi hó!, hol az 
önazonosságelv!  Változott a
Theatrum mundi színpadképe, 
s már mi, néhány túlélő matu
zsálem vagyunk túlvilága val
ami felfoghatatlan evilágnak, 
mely épp legújabb abszurdját 
játssza: be akarja magát tűrkö
dni egyetlen „okos” telefonba.
2.
A telefonban H. I.-ként mutatkozott be.
Azzal hívott föl, hogy az interneten ta
lálta meg a nevem, s a fia vagyok-e va
jon a költő T. Á.-nak. Megszállt az ör
dög, ráhagytam: igen. Kíváncsi voltam, 
mit fog mondani rólam, ha már halott
nak hisz, azaz az utókort akartam ek
képpen lehallgatni. De nem sikerült, I.
csak annyit mondott: Halottról jót vagy
semmit. Vártam, folytatja, de hallgatott:
a semmit mondta. Aztán idegen nyelvre
váltott: Arpi, nerob sa hlúpejším, než si! 
S így közvetve mégiscsak rólam is szólt, 
mert mit csinál a költő, hogy verse vers 
legyen, ne puszta okoskodás? Lebutított 
énjének szellemidéző asztalát táncoltatja.
3.
A. és I. (mondjuk 
Arpi és Ili) hamarább 
összevesztek, mint ahogy 
találkoztak, telefonjuk sejt
hálójában az okozat mege
lőzte az okot. A „mobilt”
a belefojtott korábbi sírá
sokkal pont erre az esetre t
alálták föl: a tegnapi árulás
ma csörren, a félúton nyitv
a maradt száj összecsukhat
atlan esernyő, bordázatába
n esőerdők emlékét hordja.
___________________
A 2. részben szereplő szlovák nyelvű szöveg jelentése:
Árpi, ne tedd magad hülyébbnek, mint amilyen vagy.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket