dunszt.sk

kultmag

Prečo ministerstvo zasahuje do postavenia vysokých škôl?

Na novelu vysokoškolského zákona zareagovala ešte vo fáze príprav najstaršia univerzita na Slovensku – Univerzita Komenského. K nej sa následne pridali aj Slovenská rektorská konferencia a Slovenská technická univerzita.

Univerzita Komenského vo svojom vyhlásení vyzdvihla dôležitosť autonómie a dôrazne odmietla novelu, ktorú pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bez akejkoľvek súčinnosti s akademickou obcou. Označila ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.

Všetky spomínané ustanovizne vyzývajú, aby ministerstvo obnovilo dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezprostredne týka. Považujú za nevyhnutné ju v spolupráci prepracovať skôr, než bude predložená do legislatívneho procesu.

Predstavitelia Univerzity Komenského sa chystajú vypracovať aj vlastný návrh zmien potrebných na to, aby vysoké školy disponovali modernými a efektívnymi nástrojmi riadenia a zachovali pritom princípy autonómnosti a samosprávnosti svojho vnútorného prostredia.

Na novelu vysokoškolského zákona sme sa opýtali profesora Libora Vozára, rektora Univerzity Konštantína Filozofa a viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.

Čo možno vedieť o tejto novele vysokoškolského zákona, čo sa dostalo von z ministerstva?

Z mediálnych vyjadrení predstaviteľov ministerstva školstva vieme, že ministerstvo pracuje na novele vysokoškolskej legislatívy, a to bez účasti akademickej obce. Text – nejde o návrh zákona -, ktorý sa na vysokých školách objavil, môže byť z dielne ministerstva. Minister predstaviteľom rektorskej konferencie prisľúbil, že návrh novely rektorom predloží, vysvetlí ho a je pripravený diskutovať.

Z textu zmien zákona o vysokých školách sa dá usudzovať, že ambíciou ministerstva je významne vstúpiť do postavenia a najmä organizácie vysokých škôl a ich reprezentácií. O tom, že z návrhu zmien nie sú vysoké školy nadšené, svedčí aj bezprostredná reakcia prezídia rektorskej konferencie a niektorých vysokých škôl. V tejto situácii však pokladám diskusiu o obsahu zmien za predčasnú.  

Aká môže byt motivácia ministerstva? Dá sa nájsť podobnosť s procesom, ktorý sa odohráva v Maďarsku, kde vedenie univerzít presúvajú pod nadácie?

Neviem, situáciu v Maďarsku bližšie nepoznám.

Univerzita Komenského a Slovenská rektorská konferencia vydali vyhlásenie k tejto téme. Aký to môže mať výsledok?

Tieto vyhlásenia sú dôležitým signálom pre ministerstvo školstva. Situáciu, že vysoké školy majú s nejakými návrhmi vážny problém, by malo ministerstvo brať vážne.

Aké kroky podnikne Univerzita Konštantína Filozofa? Zapojí sa do vytvorenia vlastného návrhu zmien, o ktorom je reč vo vyhlásení UK?

Neviem, či je rozumné, aby každá vysoká škola začala jednotlivo pripravovať legislatívne zmeny. Tak sa to na Slovensku nikdy v minulosti nerobilo. Vysoké školy nemajú kompetenciu predkladať návrhy zákonov. Máme reprezentácie vysokých škôl – Slovenskú rektorskú konferenciu, Radu vysokých škôl, ako aj Študentskú radu vysokých škôl. Ak na ich pôde vnikne nejaká iniciatíva, radi sa do nej zapojíme. 

Aké iné riešenia sa ešte ponúkajú na ovplyvnenie situácie, inými slovami: pripravuje sa akademická sféra aj na možnosť, že ministerstvo zohľadní návrhy akademickej obce?

Ja som optimista. Zažil som viacero ministrov a všetci stáli o širokú podporu vysokých škôl. 

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket