dunszt.sk

kultmag

Az At Home Gallery 25 éve

Impozáns kötet emlékezik meg a szlovákiai Somorján fontos képzőművészeti és zenei központtá váló At Home Gallery huszonöt évéről. A kötetet Dušan Brozman és Zuzana Bartošová szövegével ajánljuk.

At Home Gallery

Kiss Csaba a csehszlovákiai normalizáció idején nőtt fel Somorján, a romos zsinagóga tőszomszédságában, amely akkor raktárként szolgált. Csaba szülei, sőt már a nagyszülei is ott éltek. A zsinagóga tanúja volt a sztálinizmus és a Szlovák Állam korszakának is. A társadalmi igazságtalanságok tükrévé és felkiáltójelévé vált. A szlovákiai valóság sovinizmustól és gyűlölettől volt terhes abban az időszakban is, 1996-ban, amikor a zsidó hitközség Csabára és Suzanne-ra hagyta az összeomlás előtt álló épületet. Ennyit a családi és politikai háttérről. 1996-ban kezdődött el tehát az épület felújítása, amely kizárólag magánerőből és magánemberek támogatásával valósult meg. Az épület megmentése a kultúra, a lelkiség megmentését is jelentette, hiszen azóta (főként, de nem csak) szlovák, magyar és cseh művészek koncertjei és kiállításai váltják itt egymást. A szerzők nagy részét azóta már jegyzik a művészet- és zenetörténeti könyvek is. A kiállításokat gyakran külföldi, meghívott kurátorok állítják össze. A fővárostól alig pár kilométerre ez a magánkezdeményezés egy olyan oázissá nőte ki magát, amely a mai napig mentes a pozsonyi intézmények konkurenciaharcától. Rendezvényeit a szakmai és a laikus közönség egyaránt látogatja.

2000-ben Csabának és Suzanne-nak köszönhetően a zsinagógába ellátogatott a Dalai Láma is. Ők voltak az elsők, akik meghívták Szlovákiába, és méltóképpen fogadták. Abban az időben senki más nem hívta meg Szlovákiába, nem akarta, nem is volt képes és hajlandó gondoskodni róla. Aki Csabát és Suzanne-t ismeri, az tudja, hogy a Dalai Láma helye éppen itt van, ebben a közegben, amelyet ők ketten alakítottak ki. Számukra a kultúra nem elvont fogalom, ők nem trendekkel, hanem emberi értékekkel dolgoznak. Kezük alatt a zsinagóga a művészetek és az emberi méltóság védelmének egyedi intézményévé vált. Erre az erkölcsi hozzáállásra pedig nagy szükségünk van a mai válságos időkben is.

Dušan Brozman

Az At Home Gallery huszonöt éve

Szlovákiában ritkán nyílik lehetőség arra, hogy az ember mértékadó külföldi vizuális művészek aktuális alkotásaival találkozzon. Egyelőre az állami intézmények sem tudnak annyira megfelelni korunk kihívásainak, hogy például egy pozsonyi kiállítás a közeli nagyvárosokból, mondjuk Brünnből vagy Bécsből is vonzzon érdeklődőket. A képzőművészet szlovákiai szerelmesei és szakemberei a jelentős eseményekre kénytelenek kisebb-nagyobb távolságra külföldre utazni.

Annál nagyobb elismerés illeti a somorjai zsinagógában működő, magántulajdonban lévő At Home Gallery kitartó, fáradhatatlan munkáját. Tulajdonosai, vezetői és egyben kurátorai, Kiss Suzanne és Csaba sikeresen küzdöttek meg a Szlovákiára jellemző lemaradással, jelesül a bezárkózással és az inkább befelé forduló, a nemzetközi történések helyett a hazai problémákkal foglalkozó attitűddel. Nekik köszönhető, hogy több alkalommal is, találkozhattunk a dalai lámával, hogy őszentsége első látogatása előtt támogathattuk a mandala létrejöttét, valamint az is hogy időről időre külföldi művészek figyelemre méltó tárlatán vehetünk részt. A páros a hazai alkotók közül is magabiztosan válogat, elég például Jana Želibská, Németh Ilona, Varga Emőke, Bartusz György, Daniel Fischer, Monika és Bohuš Kubinský, Marek Kvetan, Patrik Kovačovský vagy Csudai Iván szerzői kiállítására gondolnunk. Bátran szavaznak bizalmat fiatal, kezdő művészeknek is – az ilyen egyéni vagy csoportos tárlatok már akkor nagy figyelmet keltettek, amikor az alkotók még nem rendelkeztek az azóta megszerzett renoméjukkal.

Az At Home Gallery azonban nem szorítkozik csupán a képzőművészet világára. A kortárs művészet akusztikus és vizuális ágait egyedi módon összekapcsoló galéria profiljába az alternatív zene és a performanszok is beletartoznak. Az első ilyen jellegű avantgárd események közé tartozott a Jozef Cseres és Michal Murin kurátori koncepciója alapján, Milan Adamčiak, Ján Kodoň és Peter Strassner (Szlovákia), Michael Delia (USA) és Lois Viktor (Magyarország) részvételével megvalósított Sound Off ´96 intermediális projekt, amely a művészi kreativitás e különleges szegmensének hazai, közép-európai és euroamerikai szcénája közötti kapcsolódási pontokra világított rá.

Az At Home Gallery igazán szerényen indult: egy lakásban. A tájainkon szokatlannak számító projektet egy fiatal házaspár, a Somorjára hazatelepülő Kiss Csaba és felesége, a Kanadából ideköltöző Suzanne valósította meg. A szervező-kurátor párosnak már az első, kisebb léptékű tevékenységei mögött is az a gondolat munkált, hogy kulturális eseményeik kitűnő helyszíne lenne a város használaton kívüli zsinagógája – és azt rövid időn belül sikerült is erre a célra megszerezniük. A képzőművész és zenész cseh Vladimír Kokolia kiállítása 1997-ben már párhuzamosan zajlott a lakásgalériában és a zsinagógában.

Kiss Suzanne és Csaba nagy csinnadratta nélkül, de lankadatlan energiával dolgozik. A maguk megálmodta dramaturgiával működtetik a zsinagóga kiállítótermét, ahol – illetve nyaranta a kertben is – koncerteket is szerveznek, valamint egy szerény alkotóházat is fenntartanak a képzőművészek számára. Negyed évszázadra visszatekintő nonprofit tevékenységük során a bemutatott művészek kiválasztása tekintetében soha nem adtak alább a színvonalból. Munkájuk jól példázza, hogyan válhat egy kisváros néhány kivételes embernek köszönhetően jelentős kulturális központtá.

Zuzana Bartošová

A kötet megrendelhető az athomegallery@gmail.com címen és a +421 903 255 681 telefonszámon.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket