dunszt.sk

kultmag

A várandósság vágyáról és ábrázolhatóságáról

Mayer Éva legújabb, Terra Incognita (2021) című műtárgyegyüttese a budapesti Molnár Ani Galériában a Bölcsők (2018) című installációjának folytatásaként értelmezhető. A korábbi munka a sikeres vagy sikertelen gyermekvárás, az anyaság témáját dolgozta fel a meddőség érintőleges összekapcsolásával. Miután a Bölcsők sokakat visszajelzésre késztetett, ezért Mayer Éva egy rendhagyó kutatásba fogott. Különböző nőket kérdezett meg egy online, anonim kérdőívben, hogy milyen lépéseket tettek a gyermekáldás érdekében. A várandóságra váró, a várandós, illetve a gyermekes anyák válaszai mind beépültek az új munkákba.

Mayer Éva, Majoros Áron Zsolt: Bölcsők, 2018, installáció hanggal
installáció hangja: Bandor Éva; vegyes technika: rozsdamentes acél, plexi lemez, lámpa, gipsz, Limes Galéria, Komárom (SK), (fotó: Majoros Áron Zsolt)

Mayer Éva művei jobbára kísérleti grafikák, ugyanis a kétdimenziós képeket helyspecifikus „térgrafikává” alakítja át. A befogadónak többek között azért is könnyű kapcsolódni az alkotásaihoz, mert olyan motívumokat, alapformákat használ, mint a ház, templom, tűz, víz, hajó, amelyek a kollektív tudatba ágyazódnak. Ilyen formán egy közösség hangján képes megszólalni és megszólítani másokat, műveivel alapvetően egy diskurzus kialakítására törekszik. Munkáiban kivételes érzékenységgel teremti meg az egyensúlyt az egyén és a társadalom között, alkotásainak mondanivalóját lecsupaszítja egyfajta vizuális kódrendszer használatával.  

Mayer Éva: Terra Incognita, grafika-installáció, 2021; egyedi vegyes technika, fa, giclée nyomatok, Molnár Ani Galéria, Budapest (HU), (fotó: Majoros Áron Zsolt)

A Terra Incognita című grafika-installáció az egyéni sorson keresztül mutatja be a meddőség problémáját és a babavárás nehézségeit, amely társadalmi szintű jelentőséggel bír, hiszen a magyar párok esetében megközelítőleg 20%-os meddőségi arányról beszélnek a szakemberek. Ennek okai nagyon változatosak, és mielőtt azt gondolnánk, hogy ez inkább a nőket érinti, meglepően magas százalékot mutat a férfiak között is. A meddőség pszichológiai következményei pedig ugyanúgy hatással vannak mindkét nemre: szorongás, céltalanság, hiábavalóság érzése, megbélyegzettség, arról nem is beszélve, hogy mennyi párkapcsolat vagy házasság végződik válással a gyermektelenség miatt. Tehát a témáról igazán érdemes beszélni, már csak azért is, mert a meddőséggel kapcsolatban sokszor tapintatlanul, jobb esetben esetlenül kommunikálnak az emberek. Mayer Éva új munkája, ahogy már korábbi műveinél is tapasztalhattuk, a társadalmi diskurzusban tabunak számító problémát dolgoz fel, a rá jellemző bensőséges és letisztult módon. A személyes traumát sajátos eszköztárával univerzális módon képes ábrázolni: az egyéni egyetemessé válik.

Mayer Éva: Terra Incognita, grafika-installáció, 2021; egyedi vegyes technika, fa, giclée nyomatok, változó méret, Molnár Ani Galéria, Budapest (HU), (fotó: Majoros Áron Zsolt)

Az installáció húsz darab különböző mélységű hexagonból áll, amelyek a termékenységet, a sejtosztódást, a növekedést jelképezik. Ezek a formák keretezik a művész által kifejlesztett, egyedi technikai eljárással készült képeket. Mayer Éva üveglapokat festett meg akvarellel, majd a szkennelés után kapott digitális képet tovább módosította, végül pedig papírra nyomtatta. A helyspecifikus térinstalláció sajátos iránnyal és ritmussal rendelkezik, amelyet a visszatérő motívumok ismétlődése teremt meg. A méhsejtformába illesztett különféle növények és bonszai fák a sikeres fogantatás, a növekedés vagy a vitalitás szimbólumaként értelmezhetők. A ház játékos megjelenési formái (cölöpház, lakókocsi, madárfészek) azokra az otthonokra utalnak, ahová a születendő gyermeket várják.

Mayer Éva: Terra Incognita I., 2021; egyedi vegyes technika, giclée nyomat

A türkizkékes színvilággal Mayer Éva korábbi munkáiban is találkozhattunk (például a Főbűnök vagy a Lélekterek című sorozatában), az egyedi anyaghasználatnak és megvalósítási technikának köszönhetően a képek transzcendens ragyogással gazdagodnak. A műtárgycsoport elemei szabadon, akár a végtelenségig variálhatók és bővíthetők, miközben az egyes elemek önállóan is megállják a helyüket.

Ám a hexagonokba nemcsak képek, hanem különböző szövegek, szövegtöredékek is kerültek, amelyek a művész által készített kérdőívre adott válaszok közül kerültek ki. Ezek közül látványosan kiemelkednek azok az imaszerű mondatok, amelyek vagy a születendő lélekhez szólnak, vagy egy transzcendens lény felé irányulnak (például: Adj erőt és esélyt, hogy szerethessem a gyermekem, adj esélyt, hogy édesanyja lehessek egy gyermeknek). Ezek a kérések a mondatzáró írásjelek hiányában a folytonosság érzetét keltik, mantraszerűen ismétlődnek. A szakralitás Mayer Éva korábbi munkáit is áthatja, de soha nem tolakodóan, hanem természetes és magától értetődő módon. A mondatok háttere a víz felszínét idézi, amely jelen esetben ugyanúgy utalhat az ösztönök világára, mint az élet bölcsőjére, a magzatvízre.

Mayer Éva: Terra Incognita XX., 2021; egyedi vegyes technika, giclée nyomat

Továbbá olvashatunk személyes történeteket a babavárásról vagy épp ellenkezőleg, a sikertelen fogantatás megrázó és embert próbáló fájdalmáról. Ezek a szövegek az imáktól eltérően kézírással jelennek meg a hexagonokban, ami közvetlen, esendő emberi hatást kelt. A méhsejtformák egy csoportja a meddőségre, a terméketlenségre vagy akár a vetélésre reflektál, ezekben az íráskép lefelé tartó irányú. Ezt a lelki válságot szemlélteti a feje tetejére állított ház, illetve a feketén gomolygó füst. Az álmok, a vágyak, a remények egyszerre a visszájukra fordulnak át, és megmérgezik, vagy hiábavalóvá teszik a leghétköznapibb dolgokat is.

Mayer Éva: Terra Incognita XI., 2021; egyedi vegyes technika, giclée nyomat

A Molnár Ani Galériában a Továbbított üzenet című műtárgycsoport ugyancsak megtekinthető, amely a Terra Incognita közvetlen előzménye. Ezeken az alkotásokon különböző tárgyakat láthatunk elölnézetből: kancsókat, vázákat, üvegeket. A két munka úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy az átvilágított üvegek imákat, kéréseket rejtenek. Akár egy csendélet esetében, a tárgyak rendszerezve állnak a polcon, mindegyik a maga helyén. Ám mindezek mellett a képeken megjelenik a kút motívuma is, amely mélységével és beláthatatlanságával éles kontrasztban áll az átvilágítható tárgyakkal. A kút, amelynek sötétsége elrejt, elfed, és nem az a kérdés, hogy milyen minőségű dolgok lakoznak mélységében, hanem az, hogy a felszínre tudjuk vagy akarjuk-e hozni azokat? Vajon a kút már kiapadt és így került a polcra, vagy lakozik még valami az alján? Mayer Éva több szempontból is nyitva hagyja ezeket az alkotásokat.

Mayer Éva: Továbbított üzenet V.; egyedi vegyes technika, giclée nyomat

A kiállításon szereplő mindkét munka magában hordozza a folytatás lehetőségét, hiszen a stelázsi és a méhsejtek is tovább építhetők, bővíthetők. A június 16-ig megtekinthető kiállításon az érdeklődők megtalálhatják azt az anonim kérdőívet is, amelyet a művész használt az előzetes kutatása során. A látogató akár ki is töltheti és bedobhatja a galéria közepén álló hatszögletű urnába, ezzel is segítve a további munkát és a gyermekvárás nehézségeivel foglalkozó párbeszédet.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket