dunszt.sk

kultmag

Konferenciafelhívás: transzkulturalizmus és kétnyelvűség az irodalomban

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában nemzetközi tudományos konferenciát szervez, a jelentkezők előadásterveit augusztus 22-ig várják.

A konferencia leírása:

Az utóbbi évtizedek társadalmi változásai felerősítették a szépirodalomban azokat a folyamatokat, amelyek a nyelvfelfogások és identitásképzetek újrafogalmazásában érdekeltek. A transznacionalizmus, a transzkulturalizmus, a két- és többnyelvűség olyan kulcsfogalmakká váltak, amelyek nélkül nehezen értelmezhetőek az utóbbi évek világirodalmának egyes alkotásai és szerzői. Mindez szoros kapcsolatban áll a kisebbségi irodalmak helyzetének újradefiniálásával, valamint a másság és idegenség újraértelmezésének lehetőségeivel is.

A konferencia előadásai azokat a határfeszültségeket kívánják vizsgálni a szépirodalomban, amelyek a migráció, a többnyelvűség, a transzkulturalitás, a transznacionalizmus, az interkulturalitás, a kisebbségi irodalom, a hibriditás, a transzlokalitás, az extraterritorialitás, a diaszpóra és a nomadizmus felől értelmezhetőek.

A konferencia nézőpontok és megközelítések sokaságával kívánja feldolgozni a téma lehetőségeit, célja új koncepciók, újfajta értelmezési eljárások kidolgozásának inspirációja, különösen a szlovákiai magyar, a magyar, továbbá a közép-európai, illetve a tágabb értelemben vett világirodalom kontextusában. 

További részletek itt találhatók.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket