dunszt.sk

kultmag

Párhuzamos életrajzok

rosszul kezdtem
késtem
elbagatellizáltam a vershelyzetet
rontottam a statisztikát
primitív poétikai machinációkkal éltem
feleslegesen kerültem a Boráros felé
művészetemet feláldoztam a popularitás oltárán
összecseréltem a rendeléseket
belekevertem az aktuálpolitikát
nem fakadt belőlem magasabb rendű eszmeiség
rossz címre mentem
megint rossz címre mentem
nem alkottam maradandót
értelmezhetőségem kimerült a primér olvasatban
megrongáltam a kapucsengőt
szót kértem
szavamat adtam
kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát
experimentális késztetéseimnek képtelen voltam gátat szabni
behajtottam a behajtani tiloson
reflektálatlanul hagytam privilégizált értelmiségi pozíciómat
nem mostam ki mosószeres dörzsikével a táskám
megtagadtam a szegénységirodalom tradícióit
megkérdőjeleztem az ökoköltészet perspektíváit
kiloptam a baklavát
szocio-kulturális fölényemet morálfilizófiai pedantériával lepleztem
csasztuskákat gyártottam
frázisokat puffogtattam
leejtettem az egészet és szétfolyt
recenzenseimet elkedvetlenítettem
szégyent hoztam az iparágra
kizártam magamat a magasirodalomból
bebasztam a liftajtót
didaktikus voltam
dilettáns
demagóg
dékás
kekeckedtem a pultosokkal
ledorongoltam a vevőt
szellemtelenségemet hatásvadász rímtechnikai szenzációkkal kompenzáltam
felszerelésem karbantartását elsunnyogtam
ottfelejtettem a szerencsesütit
meglovagoltam az aktuális kulturális trendet
beeveztem a pódiumra a kortárs közéleti költészet farvizén
jobbról előztem
balra húztam
földhöz vágtam a csomagocskát és ráugrottam kétszer
bekamuztam az elhivatottságot
széttrollkodtam a kapitalizmuskritikát
klapanciákat farigcsáltam
megmondóemberkedtem
a legvérmesebb aggitációs propaganda-líra szintjére süllyedtem le
ócsároltam a szolgáltató-szektort
üzemképtelenné tettem a munkaeszközömet
leestem a bicikliről
leköptem a logót
repetitív közlésmódommal célt tévesztettem
hisztérikus hozzáállásom megbotránkozást keltett
átcsúsztam a piroson
a csicskaság színévé dehonesztáltam a kéket
megrendelőimet beetettem
olvasóimnak beolvastam
követőimet leráztam
hallgatóságomat lebeszéltem
probléma-felvetéseimmel megszállottan blokkoltam a rendszert
kifáradt korpuszba karámolt köznyelvi poéziáim dermesztőleg hatottak a generációmra
a Mester félrenézett
az Ügyfélszolgálat további jó munkát kívánt
alkotói válság örvén ficamot színleltem
lecsaltam a kapuba
bedobtam az ablakán
kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát
túlírtam
túlreagáltam
túlkompenzáltam
nem fixáltam a pohártartót
rosszul fixáltam a pohártartót
azóta se értem oda

Fotó: Debreczeni Fanni

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket