dunszt.sk

kultmag

Kiadják John Steinbeck Nobel-díjas regényének cenzúrázatlan kéziratát

John Steinbeck híres regényét, az Érik a gyümölcsöt alig száz nap alatt, 1938 májusa és októbere között írta meg, a történet pedig azoknak az elszegényedett földműveseknek az életét mutatja be, akik a gazdasági válság idején kénytelenek voltak munka reményében új városokba emigrálni. Steinbeck a San Francisco News újságírójaként gyakran számolt be a munkások helyzetéről, így első kézből ismerve életkörülményeiket, regényében törekedett a minél hívebb ábrázolásmódra.

„Jó könyvnek kell lennie. Egyszerűen muszáj. Nincs más választásom. Talán messze ez a legjobb dolog, amivel valaha próbálkoztam – lassan, de biztosan haladva, amíg a részletek egymásra halmozásával ki nem rajzolódik egy kép és tapasztalat.” – írta a szerző.

Idén ősszel a SP Books gondozásában kiadják a regény kézzel írt, cenzúrázatlan kéziratát, amely nemcsak Steinbeck rövid jegyzeteit és kommentárjait fedi fel, hanem a mű eredeti, nyers szövegét is. Így például megtalálható benne a szerző egyik kiemelt megjegyzése: „Nagy Betűvel”, amely minden bizonnyal arra emlékeztette, próbáljon minél olvashatóbban írni, hogy felesége, aki gépírója és korrektora is volt, könnyebben tudjon dolgozni a szöveggel. Steinbeck az írás menetét is gyakran kommentálta: „Vége a nyolcadik fejezetnek, ez is egy hosszú kurafi volt”.

Az első, 1939-es megjelenésnél a könyv szigorú cenzúrán esett át: nemcsak a gyakorta használat szitokszavak egy részét, de a megosztónak vélt témákat is törölték a szövegből. A kéziratban a szerző említést tesz arról, hogy a földmunkások érdeklődtek a szocializmus és bolsevizmus iránt, valamint szándékukban állt megtámadni a „tulajdon szent jogát”.

A kéziratot, melyet eddig a Virginiai Egyetem levéltárában őriztek, korábban az intézmény irodalomprofesszora, Susan Shillinglaw tanulmányozta. „Az írásmód kezdetben nagy, de a szöveg előrehaladtával egyre kisebb és kisebb lesz, amely jól mutatja, Steinbeck mennyire sietett a munkával. Teljes valójában akarta megörökíteni a történelmet, és ez sikerült is neki. A kéziraton látszik, mekkora súlya is volt annak a feladatnak, amelyet vállalt: gyors ütemben megírni az 1930-as évek végi Kalifornia bevándorlási hullámát.”

Shillinglaw azt is hozzáteszi, hogy az olvasók hamar hozzászoknak majd Steinbeck kézírásához. „Amikor a szöveget kiterjeszti a margók szélére és oldalak tetejére, az írása kisebb lesz. De ez önmagában is csoda: a szerző eltökéltsége és koncentrációja válik nyilvánvalóvá ezeken a lapokon.”

Az eredeti cikk itt olvasható.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket