dunszt.sk

kultmag

Publikációs felhívás: tanulmányokat várnak építészet-képzőművészet-társadalom témában

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 88. számába várnak eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányokat építészet-képzőművészet-társadalom témában:

 • Művész és társadalom változó viszonyairól
 • A közönség társadalmi tagozódásáról, a befogadás folyamatairól; közönség és művész kapcsolatáról
 • Ízlések, normák és azok visszahatása a művészre
 • A nyilvános tér és a képző- és építőművészet kapcsolatáról
 • A fogyasztói társadalomról és képzőművészet kapcsolatáról
 • Képzőművészet és építészet a diktatúrákban
 • A megbízók szerepéről
 • Mecenatúra a képzőművészetben
 • A művészeti alkotócsoportok mint közösségek
 • A képzőművészet intézményei, professzionalizációjának folyamatai
 • Kiadók, kereskedők, impresszáriók, managerek
 • Képzőművészek és építészek mint társadalmi csoportok származása, mobilitása
 • A marginalizált, az elit- és a tömegkultúra és művészei

A szerkesztők előnyben részesítik azokat az írásokat, amelyek nem pillanatképek, statikus állapotok, hanem folyamatok vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. A szerkesztőség ezenfelül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Kármán Gábor és Lengvári István.

A tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2021. november 30-ig várják. Az absztrakthoz kérik mellékelni egy rövid cv-t (alapinformációkat a leendő szerzőről). A szerkesztőség december 15-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2022. május 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2022 júliusa.

Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: karmangabor@gmail.com és lengvari@gmail.com.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket