dunszt.sk

kultmag

Van az a pénz…!?

Tisztelt Elnök úr, választmányi tagok és SZMÍT-tagok!

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága november 24-i közgyűlésének kapcsán kiadott közlemény-tájékoztatóra szeretnék reagálni és pontosítani azt.

Egész pontosan az Előretolt Helyőrség (EH) körüli vitával kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet. Hizsnyai Zoltán vetette fel a kérdést, és ennek kapcsán alakult ki egyfajta vita. Pontosabban nem is volt vita, hiszen kizárólag az Előretolt Helyőrség „felvidéki” megjelenését ellenzők szólaltak fel. Mizser Attila, Szászi Zoltán, Hizsnyai Zoltán, Juhász Rokko.

Kis kitérő, hogy érthető legyen mindenki számára a „vita”.

…A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) által működtetett Előretolt Helyőrség

…Az Előretolt Helyőrség íróakadémia példátlan állami támogatással működik, vezetője, Orbán János Dénes pedig a kultúrharc egyik vezéralakja…

…1,4 milliárd forintot kap a kormánytól az Előretolt Helyőrség, ami a Mediaworks (Mészáros Lőrinc) portfolióba tartozó vidéki lapok irodalmi-kulturális mellékleteként jelenik meg, hogy nem Budapest-központú kulturális tartalmat kínáljon a vidéki olvasóknak. A lapot a közelmúltban még Habony ügyintézője szerkesztette…

…Az MMA Irodalmi Tagozata Élőfolyóirat estjének az Előretolt Helyőrség szerkesztőség és íróakadémia lesz a vendége 2018. október 4-én a Műcsarnokban…

…az Előretolt Helyőrségnél jelent meg a József Attila-díjas Falusi Márton, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete tudományos munkatársának verseskötete, a Halálos szótövek kertje

2018. július 28.

…Az anyaországi mellett elindítjuk a lap határon túli mellékleteit is, amelyek közül az erdélyi első, a kárpátaljainak és a felvidékinek pedig a próbaszáma már el is készült és megjelent. Helyi szerkesztőségeket állítottunk fel, amelyekkel napi kapcsolatban leszünk; az erdélyit Sántha Attila, a kárpátaljait Shrek Tímea, a felvidékit pedig Hodossy Gyula irányítja majd – árulta el a főszerkesztő…

…A mai napon debütáló határon túli számokban Pécsi Györgyi Kányádi Sándorról írt tanulmányától Tőzsér Árpád Czeslaw Milosz-műfordításain át a Szlovákiai Magyar Írók Társasága jubiláló tagjainak felköszöntéséig számos érdekes cikket, interjút és szépirodalmi művet olvashatunk…

Az idézeteket magyarországi folyóiratok és online portálok híreiből válogattam. Teljesen egyértelmű, azzal a szándékkal, hogy világossá tegyem, itt nem egy független fórumról van szó, éppen ellenkezőleg, egyetlen párthoz és annak holdudvarához (Fidesz) köthető kezdeményezésről.

Vajon ki készített hatástanulmányt az EH megjelenésével kapcsolatban? Milyen igény szülte annak szlovákiai (a magyar sajtóban folyamatosan „felvidéki”) megjelenését? Kit szolgál az EH? Költői kérdések…

Az óriási költségvetéssel működő magyarországi szervezet támogatja a tehetségkutatást, könyvkiadást, irodalom-népszerűsítést, vagyis mindazt, amit az SZMÍT fennállása óta tesz.

Nos, elnök úr! Amennyiben a kezdeményezés mellé áll, amit a közgyűlésen egyértelművé tett, az SZMÍT minden kiemelten fontos feladata ellen fog dolgozni! Vagyis azt teszi tönkre, amiért tizenöt éve harcol. Méghozzá önös érdekből (ezt is világossá tette a közgyűlésen). Továbbá az SZMÍT megszűnését/szakadását fogja elindítani, amit a közgyűlésen és előtte más fórumokon is már többen jeleztek. Vagyis pontosan az a forgatókönyv fog megvalósulni, ami Magyarországon. Illiberális, kirekesztő és megosztó, politikai érdekektől vezérelt, mesterségesen helyzetbe hozott csoportok által „menedzselt” irodalmi élet.

Ne legyenek illúzióink. Az Előretolt Helyőrség meg fog jelenni Szlovákiában. De nem mindegy, ki áll az élére. És talán ennél is fontosabb, hogy vajon lesz-e ellensúly. Vajon az SZMÍT tud-e válaszolni a kihívásra. A választmánynak ebben nagy szerepe lesz!

Eddig a szlovákiai magyarság nagyrészt független tudott maradni a magyarországi politikai/kultúrpolitikai történésektől, illetve egészséges polgári kontroll alatt tudta tartani a Magyarországról érkező populista/nacionalista… exportot.

Eddig tartott?

Van az a pénz…?

A SZMÍT körül kialakult vita korábbi cikkei itt és itt olvashatók.

A jobb érthetőség végett itt közöljük a SZMÍT hivatkozott közlemény-tájékoztatóját Juhász Rokko jóváhagyásával:

November 24-én, szombaton került sor a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tisztújító közgyűlésére Párkányban. A tagság egyharmada jelenlétében rendkívüli közgyűlés keretében választottak új tisztségviselőket. A szavazást megelőzően a szervezet teret biztosított eszmecserére. A jelenlévőknek alkalmuk volt elmondani észrevételeiket, elvárásaikat. Nem maradt el az indulatos kritikai hangnem sem. A vita legkiemelkedőbb témája az Előretolt Helyőrség irodalmi és kulturális melléklet szlovákiai megjelenése volt. Ugyan a SZMÍT ez alkalommal is hangsúlyozza, hogy a szervezettől független termékről van szó, ennek ellenére a Társaságot 2003 óta vezető Hodossy Gyula reagált a kérdésre, hogy mit tervez a régóta beharangozott sajtómelléklettel. Hodossy Gyula elmondta, hogy jelen pillanatban nem tud nyilatkozni szerződéses elköteleződésről, de amennyiben korrekt felkérést kap magánemberként, ami a hazai magyar irodalom és a szerzők érdekeit szolgálja, és az ugyanakkor politikától független teret biztosít az irodalomnépszerűsítésben, nem látja okát, hogy elutasítson egy ilyen lehetőséget. Beszámolt arról is, hogy a melléklet már rendszeresen megjelenik Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban, a szerkesztőségek pedig úgy nyilatkoztak, hogy független szerkesztőségekként dolgoznak. Hodossy ígéretet tett, hogy amennyiben ilyen elköteleződése lesz – ugyan ebben a kérdésben magánemberként vonják felelősségre egy jövőbeli esetleges vállalását illetően – természetesen be fog róla számolni a sajtónak is. Tette ezt annak ellenére, hogy hónapok óta támadások érik a személyét ennek okán. A szervezet jelen lévő tagjai közül néhányan, mint korábban is, most is jelezték, hogyha ez bekövetkezik, akkor kilépnek a SZMÍT-ből. A heves vita és a leköszönő elnök egyenes nyilatkozata után a 34 jelenlevő tag közül 26-an erősítették meg posztján Hodossy Gyulát, aki ez alkalommal ellenjelölt nélkül méretette meg magát. A választmány, amely a szervezet döntéshozói szerve igencsak kiemelkedő jelentőséggel bír. A választmány hét tagjának döntései szerint működik a szervezet. Erre a posztra összességében heten jelentkeztek, így mindannyian választmányi tagok lettek.  Juhász Katalin 25, Baka Patrik 24, H. Nagy Péter 24, Z. Németh István 24, Hizsnyai Zoltán 22, Szalay Zoltán 21, Szászi Zoltán pedig 19 szavazatot kapott. Az etikai bizottságba Hajtman Béla, Csicsay Alajos és Oros László kerültek, ők mindannyian 32 szavazatot kaptak.  Az ellenőrző bizottság tagjai Horváth Géza 33 szavazattal, Bolemant László 34 szavazattal és Tóth László szintén 34 szavazattal lesznek az elkövetkező három évben.

Dunaszerdahely, 2018. 11. 28.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket