dunszt.sk

kultmag

A kultúra pártján állunk: váltsuk le a minisztert

Ma délután 17 órakor tüntetést szerveznek a pozsonyi Szlovák nemzeti felkelés téren Ľubica Laššáková kulturális miniszter leváltását követelve. A megmozdulás szervezője a Kultúra pártján állunk nevű csoport. Alább az ő gondolataik olvashatók.

A művészet és a kultúra már a kezdet kezdetétől biztosítja a társadalom egységét. Mindannyiunk életének alapvető részét képezik, tekintet nélkül korra, társadalmi helyzetre, fajra, nemzetiségre, vallásra, nemre, nem identitásra vagy szexuális orientációra. A művészet és a kultúra a társadalom állapotának tükörképe. A kulturális terünket jellemző gondolatok alapjául szolgálnak a korunkat elemző majdani reflexióknak.

A művészet, a kultúra és a műveltség adják meg a társadalom karakterét, és ha biztosítjuk számukra a szabad fejlődés feltételeit, a szabadság és egyenlőség elvének érvényre jutását támogatják. A Kulturális Minisztérium lépései az utóbbi évben éppen a művészet és a kultúra szabad fejlődését lehetetlenítik el, és így a szlovák társadalom elszegényedéséhez vezetnek. A többség érdekeit a kisebbség fölé helyezik, és a kultúra egy bizonyos formáját támogatják a sokszínűség rovására, amit annak világos bizonyítékaként értünk, hogy a Minisztérium már nem a kulturális alapértékeket követi.

Mindannyiunknak szükségünk van működő és kompetens Kulturális Minisztériumra, amely aktív módon törődik az intézményeivel. Olyan Minisztériumra van szükségünk, amely a teljes területet lefedve támogatja az intézményeket, a független szervezeteket és egyéneket, illetve újabb, a meglévő struktúrából hiányzó szervezetek létrejöttét kezdeményezi. Olyan Minisztériumra van szükségünk, amely törvényi és adminisztratív hátteret alakít ki, követi a művészi tevékenység gyakorlatát és fejlődését, illetve rugalmasan reagál annak változásaira. Olyan Minisztériumra van szükségünk, amely a Pénzügyminisztériummal közösen megfelelő módon biztosítja a kulturális élet támogatását, amely az igazgatók személyét szakmai szempontok szerint felállított bizottságok ajánlása és világosan megfogalmazott kritériumok alapján nevezi ki.

A működő Kulturális Minisztérium független és transzparens pályázati környezetet alakít ki, melyet a szakmai bizottságok garantálnak. Az Európai Únió értékeire és az emberi jogok betartására támaszkodik, üdvözli és támogatja a szlovák kultúra nemzetközi és diszciplínák közötti fejlődését. Abból a jól bevált gyakorlatból indul ki, hogy a forrásokat a Művészeti Alap osztja szét, és alkalmazza ezt a gyakorlatot a kompetenciájába tartozó minden terület, így a kisebbségek és a hátrányos helyzetű csoportok esetében is.

A művészetet és a kultúrát mint az értékek érzékenyítésének és művelésének eszközeit az államnak prioritásként kellene kezelnie, éppen ezért olyan személyiséget követelünk a Kulturális Minisztérium élére, aki felelősségteljesen végzi majd tevékenységét, a különböző kulturális szubjektumok érdekeit közösen képviseli, és nem fogja önhatalmúlag és diszkriminatív módon megkerülni a szakmai bizottságok ajánlásait.

A jelenlegi kulturális miniszter, Ľubica Laššáková tetteivel elveszítette bizalmunkat. A kultúra mellett állunk, és követeljük a Kulturális Minisztérium vezetésének azonnali cseréjét.

Új vezetőséget követelünk a Kulturális Minisztérium élére, amely kompetens módon, érzékenyen és a kultúra érdekét szem előtt tarva fog működni, együttműködik a tanácsadó szervekkel és respektálja a művészeti intézmények véleményét.

Olyan Kulturális Minisztériumot követelünk, amely a kultúra pártján áll.

A Kultúra pártján állunk petícióját itt lehet aláírni.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket