dunszt.sk

kultmag

Zsófia Bán: Ničenie kníh pripomína fašistickú rétoriku

Podľa autorky zničenej knihy Báječná sova a tretia A je akcia poslankyne súčasťou stratégie na odpútanie pozornosti.

Deti si dokážu s témou inakosti poradiť až do chvíle, kým im do toho nezačne kafrať politická ideológia. O tom je presvedčená spisovateľka Zsófia Bán, ktorej detská kniha skončila roztrhaná v koši. “Deti si pýtajú pokračovanie,” odkazuje v rozhovore pre sk.dunszt.sk.

Zsófia Bán

Čo si myslíte o konaní poslankyne, ktorá vašu knihu roztrhala?

Jazykom európskych demokracií budovaných na osvietenských základoch ide o nevysvetliteľné konanie, čiže no comment. Inak, verejne a otvorene cituje pálenie kníh tak, ako ho predvádzali nacisti. Čiže používa fašistickú rétoriku.

Aké boli doterajšie reakcie?

Odkedy minulý rok vyšla, je pre mňa najväčším šťastím, keď vidím na deťoch, ako sa im kniha páči. Milujú ju a pýtajú sa, kde je pokračovanie. Tento rok dokonca získala Cenu maďarského fóra detskej knihy, čo je najväčšie uznanie. Teraz už budem musieť naozaj pokračovať!

V akej situácii prišiel nápad napísať detskú knihu o báječnej sove?

Najprv som si ju len tak vymyslela a porozprávala. Prebiehajúca politická klíma však kládla čoraz väčší dôraz na diskrimináciu niektorých skupín v spoločnosti, nenávisť voči migrantom, resp. onálepkovanie menšín, akejkoľvek inakosti, a tak som cítila, že by bolo dôležité napísať rozprávkovú knižku, v ktorej by sa odlišnosti medzi ľuďmi objavovali celkom prirodzene, ako je to aj v realite.

Čo podľa vás znamená výrok vlády, že deti treba nechať na pokoji?

Skúsenosť hovorí, že ak deti necháte na pokoji, dokážu si s otázkami inakosti v pohode poradiť až do chvíle, keď sa do toho pod rúškom výchovy nezamontuje nejaká mocenská ideológia. Báječnou sovou som chcela posilniť tento základný pocit, túto prirodzenosť a slobodu. Aspoň také dôležité, ak nie dôležitejšie však bolo, aby vznikla vtipná kniha, hodná obľuby, aby oslovila rozmanité publikum, deti a dospelých, ktorí k nim patria.

Akých politikov podľa vás takáto kniha negatívne provokuje?

Za normálnych okolností politici v demokratickej spoločnosti netrávia svoj úradný čas tým, že verejne ničia rozprávkové knihy a stávajú sa karikatúrou samých seba. Zároveň je veľmi dôležité zdôrazniť, že tieto akcie sú iba stratégie na odpútanie pozornosti, ktoré slúžia na to, aby sme nehovorili o naozaj pálčivých problémoch, momentálne v prvom rade o tom, ako sa vyvíja epidemická situácia a koľkí ľudia po letnom odviazaní na jeseň zomrú v dôsledku koronavírusu, ako aj o tom, na akej úrovni sa tu doteraz budovalo zdravotníctvo a školstvo. Namiesto ničenia rozprávkových kníh by sa bolo treba napríklad zaoberať tým, že minimálne štyridsať-päťdesiattisíc detí dnes nedokáže absolvovať dištančnú výučbu. Toto sú tie skutočné a dôležité problémy.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket