dunszt.sk

kultmag

„Grendel személye és életműve összekötő kapocs a szlovák és a magyar értelmiségiek között”

Grendel Lajos Kossuth-díjas szlovákiai magyar író 2018-ban hunyt el, gazdag életművet hagyva az olvasókra. Hagyatékának továbbéltetése céljából idén polgári társulás alakult – kérdéseinkre Lévai Anita, a társulás elnöke válaszolt:

Milyen körülmények között alakult meg a Grendel Lajos Polgári Társulás?

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával való két éve folyamatban lévő együttműködés eredményeként alapítottuk meg a polgári társulást. 2020. február 10-én Pozsonyban a múzeumban megnyílt a Grendel Lajos Olvasóterem, amely a Kossuth-díjas szlovákiai magyar író emlékének és munkásságának állít emléket. Ugyanakkor egy többnyelvű társadalomtudományi könyvtár kialakítása is kezdetét vette. Az özvegy, Grendel Ágota, illetve a Grendel család jóvoltából a múzeumban letétbe került Grendel Lajos hagyatéka. Ez a hagyaték személyes tárgyakból, kitüntetésekből, könyvekből, levelekből, kéziratokból, okmányokból, különböző iratokból és képekből áll. E több éves projekt kidolgozásába és megvalósításába kapcsolódtunk be már a kezdetekben Beke Zsolt (akitől az egész projekt ötlete is származik) és Sánta Szilárd irodalomtörténészek jóvoltából. A Grendel Lajos Polgári Társulás újonnan alakult meg azzal a céllal, hogy az olvasóterem megnyitásával megkezdett munkát a múzeummal való szoros együttműködésben folytatni tudjuk. Egy átgondolt, több évre szóló és több területet is magába foglaló munkát vállalunk be.

A Grendel-hagyaték feldolgozásához milyen módszereket használnak?

Jelenleg a hagyatékfeldolgozáshoz szükséges anyaggyűjtés és a könyvtárállomány bővítése zajlik. A hagyaték textológiai, irodalomtörténeti feldolgozásáról beszélünk, amelyet két tudományos munkatársunk, irodalomtörténészünk, a PT tagjai Beke Zsolt és Sánta Szilárd valósítanak meg. Alapul szolgál a már említett Grendel Lajos-hagyaték, azonban ehhez még szeretnénk begyűjteni a lehető legtöbb, más forrásból származó anyagot is, illetve bármilyen olyan információt, ami a feldolgozást segítheti: olyan intézményektől vagy személyektől, akik kapcsolatban álltak Grendel Lajossal. Ezt egy nyilvános felhívással szeretnénk hamarosan elősegíteni. Maga a feldolgozás hosszú folyamat lesz, tervben van a hagyaték digitalizálása és rendszerezése, egy adatbázis kialakítása – így válhat az anyag később kutathatóvá –, illetve a későbbiekben kritikai kiadás előkészítése.

A nemrég megnyitott Grendel-olvasóterem látogatottsága beváltotta a hozzá fűzött reményeket?

Egyelőre nem váltotta be, sajnos. Az emlékszobával egybekötött olvasótermet ez év februárjában nyitotta meg a múzeum, de a március óta tartó járványhelyzet következményeképpen súlyosan megcsappant látogatóink száma. És mivel a múzeum korlátozott módban működik, ezért igazán nem is volt még lehetőség az olvasóterem „beindítására”. A háttérmunka azonban folyik, és reméljük, hogy hamarosan a nyilvánosság érdeklődését is sikerül felkelteni az olvasóterem iránt. Szeretnénk, ha ez egy élő helyszínné nőné ki magát a jövőben, erre fogunk törekedni múzeumpedagógiai terveinkkel, illetve azzal, hogy az Olvasótermet Grendel Lajos eszmei hagyatékának megfelelően nyilvános társadalmi viták helyszínévé tesszük.

Milyen anyagi eszközök állnak rendelkezésükre?

A PT lehetőségeihez mérten járul hozzá a szükséges erőforrások előteremtéséhez, elsősorban pályázatok útján – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával való szoros együttműködés keretében. Készülőben az együttműködés szabályait, a vállalt szerepköröket keretbe foglaló szerződés, ami meghatározza majd a múzeum és a PT egyes tevékenységeit biztosító erőforrások előteremtését.

Összefoglalná a célkitűzéseket?

A több évre szóló munka három fő területet ölel fel. A Grendel Lajos Olvasóterem többnyelvű társadalomtudományi-politikai kiskönyvtár állományának kialakítása és folyamatos bővítése az egyik. Az olvasóterem egy nagyon intim közegbe enged bepillantást, ezt egészíti ki az említett gyűjtemény is. A második fontos célkitűzés Grendel Lajos tárgyi és szellemi hagyatékának és örökségének megőrzése, kutatása és propagálása. Grendel személye és életműve összekötő kapocs a szlovák és a magyar értelmiségiek között. A végeredmény egy átlátható, az életművet egybefogó struktúra lesz, mely további kutatások alapját képezheti, illetve a kritikai kiadás is ezen alapul majd.

Nagyon fontos célkitűzésünk a társadalmi-kulturális közösségépítés. A művelődési tartalmak közvetítésének újabb formáival szeretnénk minél több felületen, minél több emberhez eljutni. Grendel szellemében – toleranciát, egymás iránti felelősségvállalást hirdetve, és hozzájárulni a művelődés, gondolkodás és a kultúra megerősítéséhez. Erre most nagy szükség van.

Tervezik események szervezését is?

A projekt szerves eleme a megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása és magánszemélyek, kulturális, társadalmi és pedagógiai intézmények, szervezetek bevonásával különféle rendezvények megvalósítása. Irodalmi-kulturális események, tudományos jellegű rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások sorozatát tervezzük.

A Grendel-olvasóteremről már itt írtunk.

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket