dunszt.sk

kultmag

Radics Rudolf

Radics Rudolf

Költő, PhD-hallgató.1994-ben született Rimaszombatban. Jelenleg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktori iskolájának hallgatója. Főbb kutatási témái: gasztroszemiotika, kortárs magyar novellák, oktatásmódszertan.