dunszt.sk

kultmag

Eged Bertalan

Eged Bertalan

Budapesten született 1997-ben. Jelenleg az ELTE BTK Esztétika Tanszékének mesterszakos hallgatója. Kutatási területe a posztmodern digitális kultúra, az internet esztétikai és kultúraelméleti vonatkozásai, az online szubkultúrák, a poszthumanizmus és az információs társadalom viszonyai.