dunszt.sk

kultmag

Nagy Zsófia

(1990, Dunaszerdahely)
Jelenleg az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Film-, média- és kultúraelméleti programjának hallgatója. Kutatási területek: társadalmi térhasználat, emlékezetpoltika, kisebbségi reprezentáció, kritikai kultúrakutatás.